RỘN RÀNG MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/6/2018

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi - 01/6/2018; đồng thời để thiết thực động viên con của đoàn viên và lao động có thành tích học tập tốt năm học 2017 – 2018, Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức họp mặt và khen thưởng cho các cháu con đoàn viên và lao động có thành tích học tập tốt năm học 2017 - 2018 vào lúc 18g ngày 01/6/2018.