Diễn đàn “Giảng viên trẻ với công tác chủ nhiệm”

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm trong nhà trường, đặc biệt là với các thầy cô giáo trẻ, các thầy cô giáo lần đầu làm công tác chủ nhiệm, ngày 5/11/2015 Ban Chấp hành Chi đoàn Giáo viên đã tổ chức Diễn đàn “Giảng viên trẻ với công tác chủ nhiệm"