LỄ BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (2012-2014) BÌNH THUẬN.

Sáng ngày 08/02/2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận kết hợp với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp đại học liên thông, hệ vừa làm vừa học, khóa 2012-2014, chuyên ngành Quản lý Văn hóa, đặt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 07/04

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận được thành lập từ năm 2007 trên cơ sở sáp nhập từ 03 đơn vị khác Trường Cao đẳng Sư phạm, Trung học kỹ thuật Tôn Đức Thắng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên. Trong những năm qua ngoài việc Nhà trường mở rộng