Lễ kí kết hợp tác doanh nghiệp và tuyển dụng việc làm với tập đoàn Hoa Sen

Trong những năm vừa qua, bên cạnh chú trọng công tác chuyên môn đào tạo nguồn nhân lực cho nhu cầu của tỉnh nhà, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận vẫn thường xuyên quan tâm đến hoạt động hợp tác các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ trương hợp tác với các doanh nghiệp từ khâu đào tạo, thực tập đến khâu giới thiệu việc làm sau khi ra trường cho HSSV.

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN”

Thực hiện kế hoạch năm học, đồng thời cung cấp những kiến thức thiết thực cho sinh viên về sức khỏe sinh sản, sáng 27/3/2018 và chiều 17/4 năm 2018, Trung tâm Tư vấn HSSV Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “ sức khỏe sinh sản” cho các nữ SV ngành Kế toán K17.