Gương sáng sinh viên

Trong xã hội hiện đại hiện nay, bên cạnh những câu chuyện buồn lòng về số ít giới trẻ do ảnh hưởng từ nhiều mặt tiêu cực của xã hội có biểu hiện sa sút trong lối sống, thì cũng còn nhiều gương người tốt, việc tốt đáng quý trọng như một tấm gương sáng tô thắm cho cuộc sống. Bạn Lê Thị Thanh Tuyền, sinh viên lớp Sư phạm Mầm non K15A1, trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận là một hình ảnh đẹp điển hình về tinh thần trung thực rất đáng biểu dương.