LỄ BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ VĂN HÓA (2012-2014) BÌNH THUẬN.

Sáng ngày 08/02/2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận kết hợp với Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ Tốt nghiệp đại học liên thông, hệ vừa làm vừa học, khóa 2012-2014, chuyên ngành Quản lý Văn hóa, đặt tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.