Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra Giáo dục Năm học 2017 – 2018

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, theo đó Trường Cao đẳng Cộng đồng có trách nhiệm liên kết đào tạo 100 học viên Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra Giáo dục.

Ra mắt đội HSSV Tự quản tại Cơ sở 3

Bên cạnh sự quan tâm sát sao của gia đình, trường học là môi trường giáo dục chủ đạo đối với mỗi học sinh, sinh viên. Chính vì thế, môi trường học đường phải lành mạnh, tích cực, thân thiện để học sinh, sinh viên được yên tâm ra sức học tập, trải nghiệm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện nhằm đem đến cho HSSV môi trường tốt nhất để rèn luyện và trưởng thành.