Chương trình "I have a dream" – lần 2

Nối tiếp các hoạt động trong việc Xây dựng kỹ năng hướng nghiệp cho sinh viên của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, nhà trường đã phối hợp với tình nguyện viên của Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) để tổ chức Chương trình “I have dream” – lần 2.

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016

Thực hiện công văn số 397/SVHTTDL-NVTDTT, ngày 15/03/2016 của Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Bình Thuận về tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016; Sáng ngày 26/3/2016, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp với UBND phường Hưng Long đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2016 cho 200 HSSV của Trường