Tuyển sinh cao đẳng và trung cấp hệ chính quy–Đợt 2, năm 2018

Căn cứ Biên bản họp xét tuyển Đợt 1 -Tuyển sinh cao đẳng, trung cấp chính quy ngày 05/8/2018 của Hội đồng Tuyển sinh Trường; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo tuyển sinh cao đẳng và trung cấp chính quy –Đợt 2, năm 2018, cụ thể như sau

Đoàn công tác Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam đến thăm và làm việc tại Bình Thuận

Trong ba ngày từ 17/7 đến 19/7/2018, Đoàn công tác Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận trên cơ sở cập nhật tiến độ và tiếp tục triển khai các hoạt động quan hệ đối tác giữa nhà trường và Dự án.