Lễ Khai giảng hệ  đào tạo ĐH từ xa

Chiều ngày 02/8/2014, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận kết hợp với Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Huế đã tổ chức trọng thể Lễ Khai giảng hệ đào tạo đại học từ xa khóa học 2014-2018.