Tập huấn kỹ năng tự vệ

Tối ngày 01/12/2016, Trung tâm Tư vấn HSSV (thuộc Phòng Công tác Chính trị và Quản lý HSSV) đã tổ chức buổi tập huấn “kỹ năng tự vệ”. Với tình hình bạo lực học đường hiện nay đang ở mức báo động, kỹ năng ứng xử, giao tiếp của giới trẻ hiện nay còn yếu kém, thiếu khả năng kiềm chế thì kỹ năng tự vệ thực sự là một kỹ năng sống hết sức cần thiết cho các bạn sinh viên.