Lễ trao bằng Tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học năm 2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Sáng ngày 28/04/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho học viên ngành Giáo dục Mầm non hệ vừa làm vừa học niên khóa 2015 - 2017. Buổi lễ diễn ra vừa long trọng vừa ấm áp với sự hiện diện của đại diện Ban Giám hiệu nhà Trường, lãnh đạo khoa Sư phạm, phòng Đào tạo, các giảng viên và đặc biệt là sự có mặt của đông đảo phụ huynh, người thân các tân khoa.

HỘI THẢO TẬP HUẤN PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀ GIỚI

Ngày 12/5/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo tập huấn phương thức tích hợp Giáo dục Môi trường và Giới cho các giảng viên trong trường. Mục đích của hội thảo nhằm giúp các giảng viên có thể vận dụng tích hợp hai nội dung trên vào việc giảng dạy các học phần chương trình ngành Quản trị Kinh doanh Nhà hàng Khách sạn và Du lịch (QTKD NHKS & DL) của Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam.