Tin Lễ Bế giảng – phát bằng tốt nghiệp ĐHSP từ xa Huế

Sáng ngày 17/12/2013, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận kết hợp với Trung tâm Đào tạo Từ xa –Đại học Huế đã tổ chức trọng thể Lễ Bế giảng và trao Bằng tốt nghiệp đại học cho 66 sinh viên của tỉnh Bình Thuận đã tốt nghiệp trong kỳ thi ngày 28 và 29/6/2013.