Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


 Chức năng nhiệm vụ :

1. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học: Giáo dục Tiểu học (cao đẳng, trung cấp).

2. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non: Giáo dục Mầm non (cao đẳng, trung cấp).

3. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS các chuyên ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn-Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn-Giáo dục công dân, Sư phạm Giáo dục công dân-Lịch sử, Sư phạm Mỹ thuật-Âm nhạc, Sư phạm Sinh-Hóa, Sư phạm Thể dục-Công tác Đội

4. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Đặng Ngọc Hùng Trưởng khoa dnhung@btu.edu.vn 0917485075
2 Nguyễn Đình Hiền Phó Khoa ndhien@btu.edu.vn 0919264337
3 Hồ Thanh Quốc Phó khoa htquoc@btu.edu.vn 0919962181
4 Đặng Thị Hiệp Định Tổ trưởng dthdinh@btu.edu.vn 0985569693
5 Trần Thu Hương Tổ trưởng tthuong@btu.edu.vn 0919003304
6 Lê Hồng Phương Giảng viên lhphuong@btu.edu.vn 0919655845
7 Nguyễn T Thanh Liêm Tổ trưởng nttliem@btu.edu.vn 0934483101
8 Trần Thị Thông Giảng viên ttthong@btu.edu.vn 0919011926
9 Lương Hoàng Sinh Giảng viên lhsinh@btu.edu.vn 0918749841
10 Trần Hữu Đa Giảng viên thda@btu.edu.vn 0919748465
11 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên nthang@btu.edu.vn 0919652450
12 Trần Thị Thảo Trang Giảng viên ttttrang@btu.edu.vn 0919959587
13 Tạ Kim Anh Giảng viên tkanh@btu.edu.vn 0942075978
14 Trần Việt Dũng Giảng viên tvdung@btu.edu.vn 0918210829
15 Nguyễn Văn Quế Tổ trưởng nvque@btu.edu.vn 0919442989
16 Võ Yên Hùng Giảng viên vyhung@btu.edu.vn 0918291030
17 Nguyễn Văn Mạnh Giảng viên nvmanh@btu.edu.vn 0919572451
18 Trần Thị Trọng Lễ Giảng viên tttle@btu.edu.vn 0919717545
19 Trịnh Thị Thủy Tiên Giảng viên ttttien@btu.edu.vn 0919775630
20 Huỳnh Thị Yến Ngọc Giảng viên htyngoc@btu.edu.vn 01217315739
21 Huỳnh Thị Xuân Kiều Tổ trưởng htxkieu@btu.edu.vn 0919217636
22 Trần Thị Ngân Hà Giảng viên ttnha@btu.edu.vn 0919650035
23 Ngô Hoài Minh Giảng viên nhminh@btu.edu.vn 0983677502
24 Trần Thị Mai Lan Giảng viên ttmlan@btu.edu.vn 0903527244
25 Ngô Lâm Nhật Khánh Giảng viên nlnkhanh@btu.edu.vn 0908109186
26 Lê Thị Hồng Nhiên Giảng viên lthnhien@btu.edu.vn 0949134345
27 Phạm Thị Ái Thuỳ Giảng viên ptathuy@btu.edu.vn 0973358935
28 Nguyễn Thị Thu An VPK nttan@btu.edu.vn 0979352654
29 Trần Thị Ánh Nguyệt VPK ttanguyet@btu.edu.vn 0933477288

 Danh sách này có29 thành viên.

 

LIÊN KẾT