Chức năng nhiệm vụ + Danh sách nhân sự


Chức năng nhiệm vụ ;

Khoa Du lịch – Văn hóa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và hệ cao đẳng vừa làm vừa học. Bên cạnh đào tạo các lớp dài hạn, Khoa còn phối hợp với các Trung tâm của trường đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương và các tỉnh lân cận.

Danh sách nhân sự:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lê Thị Thuỳ Vân

Trưởng khoa

Tổ trưởng tổ Quản trị

lttvan@btu.edu.vn

vanltt@tcdcd.binhthuan.gov.vn

0919.912.884  
2 Phan Thị Hồng Hậu Phó Trưởng khoa

pthhau@btu.edu.vn

haupth@tcdcd.binhthuan.gov.vn

0913.070.344  
3 Ngô Đặng Thị Thu Hằng Tổ trưởng tổ Du lịch ndtthang@btu.edu.vn 0919.213.634  
4 Nguyễn Hoàng Thanh Hương Giảng viên nhthuong@btu.edu.vn 0902.837.092  
5 Lê Thị Yến Trang Giảng viên ltytrang@btu.edu.vn 0944.355.455  
6 Lê Thị Kim Phượng Giảng viên ltkphuong@btu.edu.vn 0915.128.880  
7 Hà Thị Tâm Giảng viên httam@btu.edu.vn 0908.366.283  
8 Ngô Thị Thu Ngọc Giảng viên nttngoc@btu.edu.vn 0168.323.0151  
9 Đặng Thị Thanh Thanh Giảng viên dttthanh@btu.edu.vn 0909.818.800  
10 Lê Thị Minh Nguyệt Giảng viên ltmnguyet@btu.edu.vn 0978.863.656  
11 Đặng Thị Thanh Hậu Giảng viên dtthau@btu.edu.vn 0917.827.728  
12 Nguyễn Thị Phương Thúy Văn phòng khoa ntpthuy@btu.edu.vn 0982.176.134  
13 Nguyễn Thị Thu Thảo Văn phòng khoa nttthao@btu.edu.vn 01677.023.022  

LIÊN KẾT