GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ:


Giới thiệu:

Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế

Địa chỉ: 205 Lê Lợi, Phường Hưng Long, TP. Phan Thiết, Bình Thuận

Email đơn vị: phongnckh@btu.edu.vn

Số điện thoại đơn vị: 38.35246

Phòng Nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế (NCKH & HTQT) là một đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, được thành lập theo Quyết định thành lập Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận vào ngày 30 tháng 8 năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

Lịch sử phát triển:

Từ ngày thành lập đến nay, Phòng NCKH & HTQT đã có nhiều hoạt động thể hiện được chức năng và nhiệm vụ của mình với những đóng góp nhất định trong sự nghiệp phát triển của nhà trường.

Về hoạt động Nghiên cứu khoa học, trong các năm qua, nhà trường đã tổ chức đánh giá nghiệm thu 202 đề tài cấp cơ sở, với 67 bài viết của giảng viên được báo cáo và đăng tải trong tạp chí có mã số và kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp; 03 đề tài cấp tỉnh, bên cạnh hệ thống đề cương chi tiết, ngân hàng đề thi và tài liệu tham khảo do các cán bộ, giảng viên của Trường biên soạn.

Về hoạt động Hợp tác quốc tế, Phòng đã thực hiện thành công các hoạt động hợp tác với Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Canada (WUSC) trong Chương trình Uniterra II, III, cụ thể là tiếp nhận 10 TNV dài hạn, 25 TNV ngắn hạn với nhiều hội thảo chuyên đề cho cán bộ, giảng viên của Trường và các trường thành viên, tiếp nhận tài trợ của WUSC cho một số hoạt động của Trường, tài trợ cho 10 SV của trường tham gia Hội thảo Sinh viên quốc tế Hè 2011. Tranh thủ tài trợ của Chương trình Fulbright tại Việt Nam trong các hoạt động về văn hóa, giáo dục như Chương trình giao lưu Trợ giảng Tiếng Anh Fulbright và đến nay Trường đã tiếp nhận được 02 Trợ giảng Tiếng Anh Fulbright. Phòng đã tích cực tham gia các hoạt động phát triển quan hệ đối tác để Trường trở thành đối tác chính của Trường Cao đẳng Cộng đồng Greenwich và Cao đẳng Newcastle, Vương quốc Anh trong Dự án Chuyển giao tri thức Việt Nam (năm 2009) và kể từ năm 2014, Trường là một trong ba thành viên chính thức của Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) được triển khai thực hiện trong 5 năm.

LIÊN KẾT