Khoa Kinh tế - Kỹ thuật

Khoa Kinh tế - Kỹ thuật


Khoa Kinh tế - Kỹ thuật của trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tiền thân là khoa Kinh tế - Kỹ thuật - Công nghệ được thành lập vào năm 2008. Đến 01/05/2021 được đổi tên thành khoa Kinh tế - Kỹ thuật. Hiện nay khoa có nhiệm vụ đào tạo các bậc cao đẳng và trung cấp với nhiều ngành học cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan, trường học và doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Chức năng, nhiệm vụ của khoa

Chức năng

Khoa có chức năng quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy đặc thù theo chuyên ngành. Tổ chức quản lý HSSV thuộc khoa về học tập, rèn luyện, tu dưỡng trong quá trình đào tạo tại trường.

Nhiệm vụ:

- Tổ chức giảng dạy, học tập, thi cử, thực tập, kiến tập, thâm nhập thực tế và các hoạt động giáo dục khác theo kế hoạch chung của trường.

- Biên soạn giáo trình, giáo án, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực nghiệm khoa học.

- Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên thuộc khoa. 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về phát triển ngành đào tạo, điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với thực tiễn; tham gia xây dựng kế hoạch liên thông, liên kết với các lớp do trường đào tạo.

Bậc cao đẳng

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Tin học ứng dụng

6480205

2

Công nghệ Kỹ thuật điện – Điện tử

6510303

3 Kế toán doanh nghiệp 6340302

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về ngành học; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nắm bắt các xu thế công nghệ mới. Sau khi ra trường sinh viên có đủ phẩm chất đạo đức, kỹ năng giao tiếp, tinh thần làm việc tập thể,  kiến thức chuyên sâu về ngành nghề theo học.

Ngoài các chương trình học chính khóa, học sinh sinh viên cũng sẽ được tham gia vào các câu lạc bộ học thuật, hoạt động Đoàn trường, Hội sinh viên, sinh hoạt văn hóa, thể thao, các hội thi, hoạt động tư vấn … giúp sinh viên phát triển toàn diện kỹ năng nghề nghiệp.

 

LIÊN KẾT