TUỔI TRẺ KHỞI NGHIỆP BẰNG MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ


Từ ngày 12/4 – 14/4, tại khách sạn Cà Ty, Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tham gia Chương trình “Tuổi trẻ khởi nghiệp bằng mô hình Hợp tác xã” do Liên minh Hợp tác xã Bình Thuận và Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp &Phát triển nông thôn (NN-PTNT) II phối hợp với Dự án VCED của Tổ chức SOCODEVI, Canada tổ chức. Chương trình có bà Gaby Breton - đồng Giám đốc Dự án VCED; bà Võ Thị Kim Sa - Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT II và các học viên đến từ các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn toàn tỉnh, cùng với các bạn sinh viên trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

            Trong 03 ngày diễn ra lớp tập huấn, các học viên sẽ được lãnh đạo Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT II và chuyên gia Dự án VCED giới thiệu về lịch sử hình thành HTX trên thế giới và tại Việt Nam, trong đó có nội dung thông tin về sự chuyển đổi mô hình HTX tại Việt Nam giai đoạn trước đổi mới (1986), giai đoạn từ đổi mới (1986) đến khi có Luật HTX (1996) và giai đoạn từ khi có Luật HTX đến nay; giá trị và nguyên tắc hoạt động của HTX; bản chất HTX theo quy định của pháp luật Việt Nam, trong đó có định nghĩa về HTX, điều kiện tham gia và phương thức góp vốn, quan hệ quyền lực trong HTX, quan hệ phân phối trong HTX, quản lý tài sản và tài chính trong HTX.

Đồng thời, học viên còn được phổ biến các thông tin về phương thức khởi nghiệp bằng mô hình HTX; cách thức khởi nghiệp kinh doanh hiệu quả; liên kết trong kinh doanh theo mô hình HTX. Tại lớp học, học viên còn được chia sẻ kinh nghiệm thực tế về hình thức khởi nghiệp của một số nước do chuyên gia Dự án VCED thông tin…

Hiện nay, nhiều trường Đại học trong nước cũng như một số trường đại học trên thế giới đã triển khai mô hình này HTX trong sinh viên và hình thức này phù hợp đặc điểm sinh viên tại các trường Cao đẳng, Đại học và đó cũng chính là mục đích mà Đoàn trường tham gia chương trình này, qua lớp tập huấn sẽ cung cấp cho các bạn sinh viên nắm được các kiến thức chung, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn về bản chất HTX kiểu mới, quy định của pháp luật về HTX. Từ đó làm thay đổi nhận thức, tư duy về mô hình HTX trường học, giúp mọi người hiểu đúng về vai trò, lợi ích của mô hình này. Đặc biệt, sự trải nghiệm thực tế kinh doanh ngay trong trường học, là hành trang quý báu để các bạn sinh viên đủ tự tin khi ra trường, giúp ích cho bản thân, cống hiến nhiều hơn cho xã hội. Và đây cũng là hướng đi mà Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận sẽ thực hiện phong trào khởi nghiệp sắp tới tại Nhà trường./.

                                                                             Tin: Đoàn Thanh niên