THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN TỪ 0H00 NGÀY 20/7/2021

THÔNG BÁO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN TỪ 0H00 NGÀY 20/7/2021


Link tải file: nhấp vào đây để tải file đính kèm.


THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID -19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
Chiều 19/7/2021, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành Công văn số 2638/UBND-KGVXNV về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0 giờ ngày 20/7/2021, toàn tỉnh Bình Thuận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 14 ngày. Riêng thị xã La Gi vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến hết ngày 28/7/2021.