Untitled Document
Untitled Document
Cơ sở 2: 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348 Cơ sở 3: 38. Nguyễn Hội. Số ĐT: 062.3828818
CƠ SỞ 2
CƠ SỞ 3

 

Untitled Document
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ KHÔNG CHÍNH QUI NĂM 2016 - MỜI CÁC BẠN XEM THÔNG BÁO CHI TIẾT BÊN DƯỚI

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Thông báo chiêu sinh hệ Đại học Liên thông ngành Quản trị văn phòng liên kết với Đại học Nội vụ Hà nội. Xem thông báo - Liên hệ số điện thoại 062.3828818. Xem chi tiết tờ 1, tờ 2
Tuyển sinh liên thông Ngành Khoa học Thư viện từ Cao đẳng lên Đại học liên kết với Đại học Văn hóa tp Hồ Chí Minh. Xem thông báo tờ 1, tờ 2. Liên hệ số điện thoại 062..3828818
 

Thông báo chiêu sinh khóa học Kế toán trưởng

 

Thông báo tuyển sinh ngành Quản lý giáo dục- Đại học văn bằng 2 Xem chi tiết tờ 1, tờ 2

  Thông báo tuyển sinh ngành Đại học Luật - Hệ Đào tạo Từ xa . Liên hệ địa chỉ (Cơ sở 2) Trường Cao đẳng Cộng đồng BT số 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348. Xem chi tiết tờ 1, tờ 2
  Thông báo tuyển sinh Liên thông từ Trung cấp Sư phạm lên Đại học ngành Giáo dục Mầm non. Hệ Vừa làm Vừa học liên kết với Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh. Liên hệ địa chỉ (Cơ sở 2) Trường Cao đẳng Cộng đồng BT số 186. Trần Hưng Đạo. Số ĐT: 062.3829348. Xem chi tiết
   
   
   
   
   
   
   
   
Untitled Document

Số lượt truy cập hôm nay:3 /Tổng số lượt truy cập:12355
Copyright- Trung tâm Giáo dục Thường xuyên
Email : lvhan@btu.edu.vn
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
Năm 2013-2014