Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, ngành Quản lý giáo dục

Căn cứ Kế hoạch số 2683/KH-ĐĐSP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ lần 1 năm 2017; Được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Thuận; Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý giáo dục; cụ thể như sau:

Đoàn công tác Dự án VSEP và Trường Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương đến thăm và làm việc tại Bình Thuận

Ngày 13,14/2/2017, Đoàn công tác của Dự án VSEP và Trường Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương, Canada đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận nhằm tổng kết các hoạt động quan hệ đối tác trong thời gian qua đồng thời rà soát tiến độ thực hiện chương trình mới đã xây dựng và đề xuất các hoạt động tiếp theo của Dự án trong năm tới.

CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH VỚI CHỦ ĐỀ "MÔI TRƯỜNG"

Sáng ngày 23/2/2017, chuyên gia giảng dạy tiếng Anh Elizabeth Jane Spittal-Cote đã phối hợp với Khoa Ngoại ngữ tổ chức Câu lạc bộ tiếng Anh cho sinh viên tại phòng 0A03, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Hoạt động của câu lạc bộ được diễn ra xuyên suốt năm học với nhiều chủ đề khác nhau, nhằm rèn kỹ năng giao tiếp và nâng cao sự tự tin của sinh viên trong việc sử dụng tiếng Anh.