Công đoàn trường

Hưởng ứng cuộc vận động quyên góp giúp học sinh và giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn do Công đoàn ngành phát động, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn phát động phong trào quyên góp tới tất cả cán bộ, giáo viên trong trường giúp đỡ học sinh ở vùng sâu,

 Tôn sư trọng đạo, uống nước nhớ nguồn vốn là những đạo lí tốt đẹp trong truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trân trọng quá khứ, trân trọng lớp người đi trước là yếu tố quan trọng để tạo lập những giá trị bền vững cho tương lai