Ngày 03/11/2013, Công đoàn Ngành Giáo dục Bình Thuận đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ và gia đình nhà giáo” với Tiểu Đề án 2 (ĐA 343) năm 2013. Tham gia Hội thi có 15 đơn vị đến từ các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Ngành Giáo dục & đào tạo Bình Thuận.

Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tham gia Hội thi với đội tuyển gồm 4 công đoàn viên. Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận được chia vào cụm thi số 1 cùng với 3 nội dung tham dự: phần thi chào hỏi, thi tài năng và phần thi ứng xử.

Hội thi đã đem lại những hiểu biết nhất định về công tác tuyên truyền phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Hội thi là điều kiện để các công đoàn viên tham dự có điều kiện học hỏi thêm về những kỹ năng quan trọng trong hoạt động công đoàn, những hiểu biết cần thiết trong công tác tuyên truyền và ý thức trong việc học tập, rèn luyện các phẩm chất người phụ nữ trong thời kỳ mới.

Sau thời gian tập luyện khá ngắn ngủi, cùng với sự nỗ lực của các công đoàn viên, kết quả Công đoàn Trường đã đạt giải khuyến khích trong Hội thi.

Phần thi chào hỏi của Công đoàn Trường.