Đảng Ủy

Nhằm đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được, những khó khăn, thách thức của 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra được phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, sáng ngày 07/7/2017, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

Ngày 10/01/2017, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2016, với sự tham gia của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.