Ngày 24/01/2015, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Lưu Vân, Tỉnh uỷ ủy viên - Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy trường, các đồng chí bí thư, cấp uỷ của 06 chi bộ trực thuộc  và toàn thể đảng viên trong nhà trường.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyển Quang Tân -  Bí thư Đảng uỷ - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả công tác Đảng năm 2014 và nhiệm vụ trọng năm 2015 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng. Năm 2014, hoạt động của Đảng bộ luôn đảm bảo được yêu cầu quy định của Điều lệ Đảng, luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, hoàn thành những chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trên các mặt công tác. Chú trọng lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, triển khai sâu rộng việc học tập các Nghị quyết của Trung ương; thường xuyên phổ biến tình hình thời sự trong nước và quốc tế; triển khai nhanh kế hoạch công tác của Đảng ủy Trường và Đảng ủy Khối; tích cực tham gia các hoạt động chung do Đảng ủy cấp trên tổ chức; lãnh đạo thực hiện và chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Đảng uỷ cấp trên, Đảng uỷ Trường và  Chi bộ. Cụ thể như sau:

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được thực hiện có kết quả khá tốt. Đảng ủy đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác này ngay từ đầu năm; hàng tháng thông qua các cuộc họp Đảng ủy định kỳ và nghị quyết về nhiệm vụ công tác tháng, Đảng ủy đều tiến hành đánh giá kết quả và hướng dẫn nội dung thực hiện bổ sung cho các chi bộ.

Chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” đã được toàn Đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, có cải tiến hình thức triển khai theo hướng gắn với tình hình và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị. Hàng quý, các chi bộ rút ra được các bài học tư tưởng và liên hệ bản thân từng đảng viên trong quá trình đánh giá kết quả nội dung đăng ký “nêu gương” hoặc “gương mẫu thực hiện”. Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho BCH Công đoàn và Đoàn Trường triển khai tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho tất cả quần chúng là viên chức, lao động và HSSV của Trường.

Qua thực tiễn triển khai hoạt động này tại đơn vị các năm qua, Đảng ủy đã đúc rút và phát triển mô hình “làm theo”: Tổ chức vận động góp quỹ tặng học bổng cho HSSV vượt khó, học tốt của Trường và chuyển vào Quỹ học bổng “Nguyễn Phan Hưng – Tiếp sức đến trường”; ngoài ra, còn tổ chức quyên góp tặng nhà nhân ái cho HSSV.

Đảng ủy Trường ban hành mới và triển khai thực hiện quy định về chuẩn mực đạo đức cho công chức, viên chức, lao động của Trường; hoàn thành kế hoạch thực hiện “những việc cần làm ngay” của Đảng bộ; nghiêm túc triển khai Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 21/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 23-HD/ĐU, ngày 26/6/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tổ chức cho các đảng viên trong Đảng bộ thực hiện Sổ Tu dưỡng và nêu gương; duy trì việc kiểm điểm, đánh giá nội dung đăng ký rèn luyện và nêu gương của đảng viên 02 lần/năm.

Đảng bộ Trường luôn chú ý đến công tác giáo dục, bồi dưỡng nhận thức tư tưởng cho đội ngũ đảng viên, viên chức, lao động và HSSV của Trường. Đã phối hợp Đảng ủy Khối mở đầy đủ các đợt học tập, quán triệt Nghị quyết, chính trị, thời sự, góp phần kịp thời định hướng dư luận nội bộ.

Trong năm, đã tổ chức lớp học tập, quán triệt Kết luận và Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối. Ngoài ra, Đảng ủy Trường còn phối hợp với BGH tổ chức 02 đợt sinh hoạt chính trị trong viên chức, lao động và HSSV: Phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam; học tập và quán triệt Hiến pháp 2013. Đảng ủy Trường đã thực hiện một số cải tiến về công tác tổ chức và quản lý việc học tập chính trị - thời sự, nên cơ bản đã khắc phục được các thiếu sót về tinh thần và thái độ tham gia học tập của đảng viên, quần chúng.

Bên cạnh đó, vấn đề cần rút kinh nghiệm là: Việc tổ chức học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cần tiếp tục nghiên cứu hình thức triển khai đa dạng hơn, nhất là với đối tượng quần chúng; đồng thời chú ý nâng hiệu quả của việc đăng ký thực hiện “nêu gương” và “gương mẫu thực hiện” hơn nữa. Một số ít trường hợp trong lực lượng cốt cán chính trị phát huy tác dụng chưa cao; việc tổ chức nắm bắt dư luận, tuy có nhiều cố gắng, nhưng thiếu kịp thời và chưa chủ động trong đề xuất hướng xử lý thích hợp. Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện các cải tiến trong công tác tổ chức học tập nghị quyết, để bảo đảm thu hút được sự tập trung hơn nữa của người học.

Trong năm 2014, Công tác phát triển đảng đã được triển khai thực hiện tốt. Đảng ủy và các chi bộ đều đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng và tạo nguồn theo đúng quy định. Trong năm, đã kết nạp được 07 quần chúng ưu tú vào Đảng (có 04 HSSV), chuyển Đảng chính thức cho 05 đảng viên dự bị; đồng thời đã cử 42 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng do Đảng ủy Khối tổ chức

Trong năm 2015, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu sau: Tỉ lệ đảng viên được Trường đánh giá công chức, viên chức định kỳ từ loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên: 100%, trong đó tỉ lệ đạt loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 94.2% (65/69);Tỉ lệ gia đình đảng viên được địa phương đánh giá đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”: 100%;Số sản phẩm khoa học do đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành và được nghiệm thu, công nhận: 10;Số quần chúng ưu tú đề nghị tham dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: 45. Số đảng viên mới được kết nạp: 07 (trong đó, HSSV: 03);Tỉ lệ đảng viên được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến trở lên: 94.2% (65/69), trong đó tỉ lệ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên: 11.59% (08/69);Phấn đấu giảm tỉ lệ HSSV bỏ học xuống dưới 15% và giữ vững tỉ lệ HSSV tốt nghiệp như năm học 2013 – 2014; Danh hiệu thi đua của Công đoàn Trường: Vững mạnh xuất sắc; Đoàn Trường đạt danh hiệu: Vững mạnh xuất sắc; Có 04/05 chi bộ phấn đấu đạt tiêu chuẩn: Trong sạch vững mạnh; Đảng bộ Trường phấn đấu đạt tiêu chuẩn: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Sau khi  đồng chí Nguyễn Quang Tân - Bí thư, Phó Hiệu trưởng nhà trường trình bày báo cáo tổng kết về công tác Đảng năm học 2014 và triển khai nhiệm vụ, công tác năm học 2015, Hội nghị đã nghe nhiều ý kiến trao đổi, góp ý thẳng thắn và trách nhiệm của các đại biểu, trong đó tập trung vào đánh giá công tác lãnh đạo của Đảng đối với các mặt hoạt động của Trường trong năm 2014; xây dựng phương hướng nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, hình thức phù hợp để tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng năm 2015.

Với bầu không khí  sôi nổi, dân chủ và cởi mở, Hội nghị đã  thành công tốt đẹp, góp phần tuyên truyền và động viên cán bộ, đảng viên tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tuyên dương, khen thưởng 1 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong năm 2014 đồng thời đề nghị Đảng cấp trên khen thưởng 1 tập thể.

 

 

 

 

 

Tin: Đảng uỷ Trường CĐCĐ