ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN

 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy Đảng cấp trên về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và các công văn số 693, 698  của Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận về tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 và Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 2020; được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường , Đại hội các Chi bộ đã được tổ chức từ ngày 8/5 đến ngày 15/5/2015

Đại hội của các Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 diễn ra trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015), 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đến dự và chỉ đạo các đại hội có đồng chí Đinh Lưu Vân-Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Nguyễn Quang Tân, Bí thư Đảng ủy và các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy.

Đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã kiểm điểm, đánh giá toàn diện những kết quả đã đạt được, những ưu khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội, các chương trình, kế hoạch của Cấp ủy nhiệm kỳ trước đã đề ra. Gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của các Chi bộ với thực hiện Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, BCH Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kiểm điểm cấp ủy với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả lãnh đạo trong nhiệm kỳ, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục. Trên cơ sở đó, các chi bộ đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp cơ bản của chonhiệm kỳ 2015 - 2017 trên các mặt: chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phù hợp với đường lối, quan điểm của Đảng, tình hình cụ thể của từng chi bộ

Đại hội các Chi bộ đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 gồm 03 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là xây dựng chi bộ thực sự trong sạch,vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong thời kỳ mới.Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên và các tổ chức đoàn thể trong đơn vị phát huy truyền thống của chi bộ, đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn,phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017; xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, tập thể lao động xuất sắc, tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch của Nhà trường trong giai đoạn mới./.

 

 

 

 

 

                                                                                      Tin: Đảng ủy Trường