Nhằm đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được, những khó khăn, thách thức của 6 tháng đầu năm từ đó đề ra được phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015, chiều ngày 13/07/2015, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Tham dự Hội nghị có đ/c Đinh Lưu vân – Tỉnh ủy viên – Hiệu trưởng nhà trường  cùng với các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể Đảng viên - Chủ trì Hội nghị có các đ/c trong Ban thường vụ Đảng ủy.

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Đảng ủy. Với không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn các Đảng viên đã thảo luận góp ý và bàn giải pháp thực hiện kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2015.

 Nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua 4 năm thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 04/5/2011 của Bộ Chính trị đồngthời nhân rộng các điển hình tiên tiến, tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy đã trao tặng giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích tốt.

Cũng trong Hội nghị, Bí thư Đảng ủy đã triển khai chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 với mục đích – yêu cầu sau:

1. Cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ công tác chung của Đảng bộ Trường trong 05 năm (2015 – 2020), đã được Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ II thông qua; xác định những nhiệm vụ cụ thể và giải pháp triển khai thực hiện, để phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đề ra.

2. Thông qua triển khai thực hiện Chương trình hành động để tạo ra sự chuyển biến nhanh, có chiều sâu và bền vững, góp phần xây dựng Đảng bộ và nhà trương đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh từ năm 2016 trở đi.

3. Kết hợp phát động phong trào thi đua hàng năm, phát huy được trí tuệ, tính năng động và sáng tạo của đông đảo đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ tham gia thực hiện Chương trình hành động, nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2015 tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, của lãnh đạo các chi bộ trực thuộc và sự nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao của toàn thể đảng viên hoạt động của Đảng bộ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

                                                                                        Tin: Đảng ủy Trường

 

Đ/c Trương Văn Chính – Phó Bí thử Đảng ủy bộ, báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Quang Tân - Bí thư Đảng bộ, triển khai chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ Trường, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đ/c Nguyễn Quang Tân - Bí thư Đảng bộ tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân đạt thành tích tốt qua 4 năm thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW.