Chiều ngày 18/9/2015, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã triển khai lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng. Thành phần tập huấn bao gồm các đồng chí trong Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và các đồng chí chi ủy viên được phân công phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại các chi bộ.

Hội nghị đã được nghe đ/c Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy Trường- báo cáo và hướng dẫn một số nội dung cơ bản, những vấn đề cần thiết, đáng lưu ý mà các chi bộ thường gặp để các chi bộ trực thuộc có định hướng nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới.

\

                                                                             Tin: Đảng ủy Trường