Chiều ngày 29 tháng 01 năm 2016, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 gắn với tồng kết Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới công tác tuyển sinh và Nghị quyết về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học năm 2015

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Lưu Vân nguyên Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Quang Tân Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng, các đồng chí Đảng ủy Trường và 73 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có mặt tham dự Hội nghị.

 Năm 2015, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọn trên tất cả các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức được sắp xếp lại hợp lý; công tác cán bộ đi vào nền nếp; công tác đào tạo ổn định về quy mô và chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng có hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường; cơ sở vật chất được bổ sung phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được nâng cao; an ninh, trật tự và an toàn trong Nhà trường được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ Nhà trường đoàn kết thống nhất; cán bộ, học sinh, sinh viên đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành nhiều văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chương trình công tác năm 2015; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc. Trong năm, đã kết nạp được 09 quần chúng ưu tú vào Đảng (có 05 HSSV), chuyển Đảng chính thức cho 07 đảng viên dự bị; đồng thời đã cử 59 quần chúng ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng do Đảng ủy Khối tổ chức.

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường luôn quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay";

 Căn cứ vào thành tích của các tập thể và cá nhân, Đảng ủy Trường đã công nhận 02 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 01 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ;và đề nghị 01 chi bộ được khen thưởng cấp trên; 07 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 60 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 02 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; và 03 đảng viên chưa phân loại.

 Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016); diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ II. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra;

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên đã có nhiều ý kiến về các giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới công tác tuyển sinh và tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học cho năm học 2015 - 2016

 Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tặng giấy khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015.

                                                            Tin Đảng ủy trường

Một số hình ảnh tại Hội nghị 

IMG 0435

 

IMG 0431

 

IMG 0432

 

untitled

 

IMG 0436

 

IMG 0437