Sáng ngày 12/03/2016 tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị tỉnh, trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức hội nghị quán triệt các Luật liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp và phổ biến nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cho tất cả công chức, viên chức và người lao động của Trường.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là một trong những sự kiện chính trị pháp lý quan trọng của đất nước trong năm 2016. Để cử tri sáng suốt lựa chọn được những đại biểu đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn, có đức, có tài để đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân, của cử tri cả nước là Đại biểu Quốc hội và HĐND, việc nắm bắt các quy định pháp luật các văn bản liên quan đến bầu cử là yếu tố vô cùng quan trọng.     

Tại hội nghị, các báo cáo viên bao gồm đồng chí Đinh Lưu Vân – nguyên Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường đã trình bày nội dung báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Luật Bầu cử Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Mục đích nhằm giúp cho tất cả công chức, viên chức, người lao động của Trường nắm rõ những quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật.

IMG 1570

IMG 1571

IMG 1573