Vừa qua, Chi bộ 3 thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về “Trách nhiệm của đảng viên Chi bộ trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

 

     Nội dung chuyên đề đề cập đến những ảnh hưởng tiêu cực của sự lãng phí ngay trong đời sống gia đình, trong công việc và trong xã hội. Chuyên đề mang đến thông điệp về tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí của mỗi đảng viên, viên chức tại đơn vị. Các đảng viên Chi bộ đã thảo luận xung quanh tình trạng lãng phí trong sử dụng tài sản công tại Trường và trao đổi những giải pháp nhằm giảm thiểu sự hao hụt trong sử dụng thời gian, điện, nước, văn phòng phẩm và bảo quản tài sản nhà trường.

 

 

     Sinh hoạt chuyên đề được Chi bộ 3 tổ chức thực hiện hàng quý nhằm góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện của đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Mỗi quý, các đơn vị thuộc Chi bộ tự lựa chọn chủ đề sinh hoạt phù hợp với nhiệm vụ công tác gắn với các nội dung học tập và làm theo gương Bác để cùng chia sẻ thông tin, cập nhật những vấn đề thời sự, những phản ánh thực tiễn...liên quan đến vấn đề cần chia sẻ.

 

 

     Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, mỗi đảng viên Chi bộ tiếp tục tự đúc rút bài học đạo đức và tự liên hệ bản thân để không ngừng rèn luyện, nâng cao phẩm chất đảng viên.

 

Tin: Chi ủy Chi bộ 3