Nhằm đánh giá những việc đã làm được, việc chưa làm được, những khó khăn, thách thức của 6 tháng đầu năm, từ đó đề ra được phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, sáng ngày 07/7/2017, Đảng ủy Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy và toàn thể đảng viên của đơn vị.

 

Mở đầu Hội nghị các đảng viên được học tập chuyên đề thời sự, chính trị về xây dựng chính phủ kiến tạo, tình hình đối ngoại và tình hình trong nước hiện nay.

 

Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Đảng ủy. Với không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn các đảng viên đã thảo luận góp ý và đưa ra những giải pháp thực hiện kế hoạch 314 - KH/ĐU ngày 04/5/2017 của Đảng ủy Trường nhằm giải quyết “02 vấn đề bức xúc” và “03 nội dung đột phá” trong 6 tháng cuối năm 2017 và trong những năm tiếp theo.

 

Hội nghị cũng được bí thư Đảng ủy quán triệt Công văn số 2351/UBND-SNV ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh và công văn số 1059 /CĐCĐ – TH ngày 04/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng về việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật của viên chức, lao động.

 

Nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy cũng đã trao tặng giấy khen cho 06 tập thể và 13 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đợt 19/5/2017.

 

 

 

 

 

Nhìn lại 6 tháng đầu năm 2017 tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, BGH nhà trường, của lãnh đạo các chi bộ trực thuộc và sự nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm cao của toàn thể đảng viên, hoạt động của Đảng bộ đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn vươn lên và đạt được những thành tích đáng ghi nhận.

 

 

Tin: Đảng ủy Trường