Thực hiện Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015, ngày 19/3/2015, BCH Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đoàn cho 74 thanh niên ưu tú trong nhà trường.

Tại lớp học các thanh niên đã nghe báo cáo viên trao đổi các nội dung:

Bài 1: Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài 2: Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Bài 3: Phấn đấu để trở thành đoàn viên.

Thông qua Lớp cảm tình Đoàn, các thanh niên ưu tú đã nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng, về Đoàn, công tác phát triển đoàn viên; hiểu được vai trò của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng; vai trò của Đảng, của Đoàn với cuộc sống; hiểu được tại sao phải phấn đấu vào Đoàn; làm thế nào để phấn đấu vào Đoàn. Đồng thời, giúp thanh niên xác định đúng nhiệm vụ của người Đoàn viên là: luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng XHCN, tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; luôn luôn gương mẫu chấp hành và vận động thanh niên thực hiện đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền; chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ và các nghị quyết của Đoàn; sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định; liên hệ mật thiết với thanh niên tích cực xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên trở thành đoàn viên.

Lớp cảm tình Đoàn của khóa học này dự kiến được kết nạp vào dịp Kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/2015. Trở thành người đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đoàn viên. Đồng thời cũng tạo cảm xúc, hăng hái, nhiệt tình trong phong trào thi đua rèn luyện, để xứng đáng với ngọn lửa truyền thống cách mạng mà ông cha đã gửi gắm niềm tin cho thế hệ trẻ hôm nay.

 

                                                                             Tin: Đoàn Thanh niên