Một trong những nội dung của Chương trình Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, nhiệm kỳ 2015 – 2018; Sáng ngày 23/1, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2014 - 2015.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động trong nhiệm kỳ 2013-2018, các tiêu chí trong cuộc vận động Sinh viên 5 tốt bao gồm: Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt, Hội nhập tốt. Trong thời gian qua, Hội Sinh viên Trường đã tích cực triển khai, tuyên truyền về cuộc vận động đến tất cả các hội viên, sinh viên. Năm học 2014-2015, Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã nhận được gần 300 hồ sơ đăng ký đề nghị xét tặng danh hiệu Sinh viên 5 tốt, kết quả có 1 tập thể lớp Sư phạm Tiểu học K13 được công nhận Danh hiệu Tập thể 5 tốt và 46 cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. Trong số đó, có 14 cá nhân đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh và tập thể lớp Sư phạm Tiểu học K13 đạt Danh hiệu Tập thể 5 tốt cấp tỉnh.

Trải qua 66 năm, Hội Sinh viên Việt Nam luôn phát huy truyền thống là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên, nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên góp phần giáo dục, bồi dưỡng để hình thành lớp học sinh, sinh viên mới “vừa hồng, vừa chuyên”; có kiến thức vững vàng, phong phú, có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, có hoài bão lớn, lối sống đẹp, có sức mạnh truyền thống và bản sắc dân tộc, có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, tập hợp, đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện. Hiện, trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận có hơn 1.300 hội viên là sinh viên. Hằng năm, nhiều phong trào của Hội được phát động và thu hút sự hưởng ứng của đông đảo học sinh, sinh viên như phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên với văn hóa giao thông”, “Sinh viên với tình yêu biển đảo”, các phong trào học tập, tình nguyện chung sức vì cộng đồng, tình nguyện tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, xây dựng nông thôn mới... Qua các phong trào, hoạt động, xuất hiện nhiều gương mặt học sinh, sinh viên tiêu biểu tô thắm thêm bề dày thành tích cũng như làm rạng danh truyền thống của Nhà trường.

Một số hình ảnh về những gương mặt đạt Danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2014 – 2015:

sv5tot 1

 

sv5tot 2

 

sv5tot 3