Không chỉ đóng vai trò định hướng, tạo môi trường học tập và rèn luyện cho học sinh, sinh viên, thời gian qua Đoàn trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận không ngừng phát huy tốt vai trò, chức năng của mình trong công tác phát triển Đảng viên.

 

Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Kết nạp những đối tượng là học sinh sinh viên vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên.

 

 

Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đoàn Thanh niên cùng với Chi bộ 4 trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã không ngừng tập trung bám sát, đôn đốc, chỉ đạo trong công tác phát triển Đảng, Đảng ủy trường đã đề ra mục tiêu cho công tác phát triển đảng trong sinh viên phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, mỗi sinh viên khi trở thành Đảng viên phải thấm nhuần lý tưởng cách mạng, luôn nỗ lực trau dồi đạo đức, có năng lực học tập tốt, có mối quan hệ mật thiết và là tấm gương tiêu biểu trong phong trào sinh viên ở nhà trường.

 

 

Bằng sự nỗ lực của mình, trong thời gian từ năm 2007 đến nay, Đoàn Thanh niên trường đã giới thiệu hơn 200 đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên ưu tú tham gia lớp học nhận thức về Đảng, trong đó đã có 22 đồng chí được kết nạp là HSSV. Đặc biệt, trong dịp kỉ niệm 86 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016) và 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, đã có 03 sinh viên được vinh dự giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng đó là những sinh viên: Nguyễn Thị Thu Thảo, Trần Thiên Nhân, Nguyễn Minh Thức – đây những tấm gương điển hình là Đảng viên trưởng thành từ phong trào công tác Đoàn. Các bạn là những thủ lĩnh, luôn tiên phong và đi đầu trong tất cả các hoạt động của Đoàn, đã đóng góp nhiều công sức của mình đem lại những thành tích cho phong trào Đoàn – Hội trong Nhà trường. Ngoài ra các em còn liên tục đạt được những thành tích nổi bật: Nhiều năm liền đạt danh hiệu sinh viên loại khá, giỏi, là sinh viên 05 tốt cấp tỉnh nhiều năm liền.