Hội sinh viên

HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TỪ PHONG TRÀO "SINH VIÊN 5 TỐT"

Những năm qua, phong trào “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần thúc đẩy sinh viên tự rèn luyện, phấn đấu để phát triển toàn diện, từ đó khẳng định năng lực, vai trò của thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Truyền thống Học sinh, sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2017), chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 - 2019, với mục đích tạo sân chơi thú vị bổ ích cho học sinh, sinh viên đam mê âm nhạc; ...