Giới thiệu

Phương châm hoạt động của khoa: “Giữ vững hiệu quả chất lượng dạy và học vì HSSV”.

·         Địa chỉ: Khu nhà học A, Cơ sở 1, 205 Lê Lợi, tp Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

·         Điện thoại: 062. 3750 070                               

·         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.