Thực hiện chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng với nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Kinh tế - Kỹ thuật – Công nghệ đã tổ chức chuyến đi tìm hiểu và nghiên cứu thực địa cho sinh viên lớp Khoa học cây trồng K14 tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, từ ngày 26/11/2016 đến ngày 28/11/2016.

 

Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động hỗ trợ nghề nghiệp do nhà trường phát động, nhằm trang bị thêm kiến thức thực tế cho sinh viên trong quá trình học tập, đồng thời giúp sinh viên có cơ hội trải nghiệm thực tế tại thực địa để tích lũy kiến thức phục vụ cho quá trình học tập và thực tập trước khi hoàn thành chương trình học.

 

 

Nội dung hoạt động gồm: nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, độ tán che và đặc điểm về thành phần loài trong 05 kiểu rừng chính tại đây; các mô hình, phương pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Tiên; khảo sát thực tế tại các tuyến Cây Tung - Cây Gõ Bác Đồng, tuyến sinh thái, Thác Trời-Bến Cự với cự ly lộ trình khoảng 30km tại khu vực tiếp giáp giữa vùng lõi và vùng chuyển tiếp.

 

 

Sinh viên được nghe báo cáo tổng quan và thảo luận, được sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ khoa học tại cơ sở giúp cho sinh viên có cái nhìn thực tế, trực tiếp tham gia vào các hoạt động theo chương trình đã đề ra.

 

 

Qua chuyến đi nghiên cứu thực địa, sinh viên tìm hiểu được các biện pháp và kỹ thuật bảo tồn đa dạng sinh học đang được áp dụng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đồng thời được làm việc với một số kỹ thuật viên để nghe hướng dẫn, giải thích nhiều vấn đề liên quan đến ngành học. Ngoài ra, sinh viên còn được các cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học Vườn Quốc gia Cát Tiên chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm quý giá về một số kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã hay về đời sống, đặc tính sinh học, sinh thái của các loài động, thực vật quý hiếm tại đây...

 

Có thể nói, kết quả có được từ chuyến đi này là nhờ sự giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời của các cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học, Trung tâm Du lịch sinh thái và giáo dục môi trường, Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Tiên.

 

 

 

 

 

 

 

Qua chuyến đi nghiên cứu thực địa, sinh viên tìm hiểu được các biện pháp và kỹ thuật bảo tồn đa dạng sinh học đang được áp dụng tại Vườn Quốc gia Cát Tiên đồng thời được làm việc với một số kỹ thuật viên để nghe hướng dẫn, giải thích nhiều vấn đề liên quan đến ngành học. Ngoài ra, sinh viên còn được các cán bộ Phòng Nghiên cứu khoa học Vườn Quốc gia Cát Tiên chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm quý giá về một số kỹ năng sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã hay về đời sống, đặc tính sinh học, sinh thái của các loài động, thực vật quý hiếm tại đây...

 

Chuyến đi thành công, mang lại rất nhiều điều bổ ích và là một trải nghiệm không thể quên đối với sinh viên ngành Khoa học cây trồng, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

 

Tin: Khoa Kinh tế - Kỹ thuật – Công nghệ