BTU

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024

Trong 2 ngày 10,11/6/2022, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn; Đồng chí Trần Thị Hoà Xuân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cùng các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội số 1, Tỉnh Đoàn.

Về phía Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Đại hội vinh dự đón tiếp đồng chí Vũ Quang - Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường, đại diện Chi ủy Chi bộ 3, các đồng chí Nguyên là Bí thư Đoàn trường các khoá. Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 hội tụ hơn 120 đại biểu ưu tú là đại diện cho hơn 1000 đoàn viên, thanh niên trường.

Tại phiên thứ nhất, Bí thư Đoàn trường khoá V Nguyễn Tiến Anh đã báo cáo các kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua như: công tác giáo dục ĐVTN luôn được coi trọng, nội dung, phương thức được đổi mới; kịp thời năm bắt tình hình tư tưởng của ĐVTN, từ đó có những phân tích, định hướng đúng đắn cho ĐVTN; Thực hiện 3 phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo" và "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc"; Phong trào Thanh niên tình nguyện được Đoàn trường triển khai sâu rộng với hình thức phong phú, đa dạng. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo được Đoàn trường  quan tâm triển khai thực hiện, tạo môi trường cổ vũ, phát huy tinh thần sáng tạo của ĐVTN trong nhà trường; chú trọng và triển khai đồng bộ phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, chủ động phối hợp với các đơn vị trong nhà trường thường xuyên giáo dục cho ĐVTN về vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc; Thực hiện tốt Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ, thích ứng với bối cảnh tình hình mới; Thực hiện 3 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ; khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần; Đã quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; Triển khai tốt công tác quốc tế thanh niên; Thực hiện tốt Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Nhiệm kỳ 2019 – 2022, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Bên cạnh đó, tại đại hội, Ban chấp hành Đoàn Trường khóa V cũng đã kiểm điểm vai trò lãnh đạo hoạt động. Nhiệm kỳ vừa qua của Ban chấp hành Đoàn trường khóa V được gọi là “nhiệm kỳ Covid”, khi phần lớn thời gian cả nước trải qua các đợt dịch bệnh và mọi hoạt động phải tổ chức online. Tuy vậy, các đoàn viên thanh niên Trường đã biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, tổ chức được nhiều chương trình ý nghĩa, thu hút đông đảo người tham gia. Đại hội đã xác định phương hướng nhiệm vụ, mục thiêu công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn trường nhiệm kỳ 2022– 2024: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên; xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tình nguyện vì cộng đồng; Tăng cường công tác bồi dưỡng tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, ý thức cho đoàn viên; xây dựng Đoàn trường vững mạnh toàn diện, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường an toàn, vững mạnh; chăm lo, giải quyết nhu cầu chính đáng của đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu; xây dựng, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ đoàn viên có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất chính trị vững vàng, hăng hái xung kích tham gia vào các phong trào, hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Vũ Quang biểu dương tinh thần, sức trẻ, trí tuệ và những cống hiến mà các đồng chí BCH Đoàn Trường Khóa V đã thể hiện trong nhiệm kỳ và cũng đề nghị trong thời gian tới, BCH Đoàn trường khoá mới cần tập trung đẩy mạnh các hoạch rèn luyện và giáo dục ý thức, rèn luyện cho học sinh, sinh viên trường.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, UVBCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cũng đề nghị BCH Đoàn trường khoá mới tiếp tục thực hiện làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên; chú trọng bồi dưỡng các kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên; đa dạng các phong trào tình nguyện và chú trọng công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên.

Đại hội đã thống nhất bầu ra 15 đồng chí là những đoàn viên hội tụ đủ các kỹ năng, kiến thức, phẩm chất, giàu lòng nhiệt huyết để tham gia vào Ban Chấp hành Đoàn trường Khóa VI, nhiệm kỳ 2022 - 2024 và 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII. Đại hội đã bầu đ/c Nguyễn Tiến Anh tiếp tục tái cử giữ chức vụ Bí thư Đoàn trường; các đ/c Lê Thanh Cẩm Tú, Trương Thị Tuyết Trinh giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn trường khoá VI.

Với khẩu hiệu “Tuổi trẻ trường CĐCĐ Bình Thuận Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Sáng tạo vì sự phát triển của Nhà trường và xã hội”, Đại hội đã thảo luận các ý kiến góp ý đối với phương hướng hoạt động của tuổi trẻ Nhà trường trong nhiệm kỳ mới cũng như đóng góp vào văn kiện Đại hội Đoàn cấp trên. Nhiệm kỳ mới, bối cảnh mới, cách làm mới, đoàn viên thanh niên trường CĐCĐ quyết tâm cùng ra sức thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, luôn cố gắng giữ vai trò tiên phong xung kích và là lá cờ đầu, đóng góp vào sự phát triển của Nhà trường nói riêng và quê hương Bình Thuận nói chung.