BTU

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI NĂM HỌC 2022 – 2023 VÀ LỚP BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG - NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC CHO CÁN BỘ ĐOÀN - HỘINhằm triển khai kịp thời các nội dung hoạt động của Chương trình Công tác Đoàn - Hội năm học 2022 – 2023, từ ngày 05 đến ngày 07

Nhằm triển khai kịp thời các nội dung hoạt động của Chương trình Công tác Đoàn - Hội năm học 2022 – 2023, từ ngày 05 đến ngày 07/10/2022, Ban Chấp hành Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đoàn - Hội và lớp bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội trong nhà trường.

Các nội dung được triển khai trong hội nghị và tập huấn gồm:

- Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024 và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

- Đánh giá các hạn chế và bàn các giải pháp nhằm đưa hoạt động Đoàn - Hội trong năm học mới đạt hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2024.

- Triển khai các nội dung liên quan đến công tác đoàn vụ, đoàn tịch, công tác phát triển đoàn viên mới, việc bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng trong năm học 2022 - 2023.

- Đánh giá việc triển khai các cuộc vận động; các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Chi đoàn; việc triển khai Chi đoàn 3 chủ động; hướng dẫn đăng ký thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, Học sinh 3 rèn luyện.

- Các hoạt động Đoàn – Hội trọng tâm triển khai đầu năm học.

Tại Hội nghị, các cơ sở Đoàn đã trao đổi các vướng mắc, khó khăn đang gặp, những đề xuất đối với từng nội dung hoạt động. Bên cạnh đó, các cán bộ Đoàn, Hội đã được hướng dẫn nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội; định hướng các nội dung hoạt động lớn trong năm học 2022 - 2023; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của các chi đoàn.

Một nội dung quan trọng tại Hội nghị là việc sơ kết, đánh giá kết quả triển khai cuộc vận động Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Bình Thuận trong thời kỳ mới Chương trình Rèn luyện đoàn viên gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tại Hội nghị, BCH Đoàn trường, các Đoàn khoa, Chi đoàn đã thảo luận và đưa ra các giải pháp trong năm học tới, trong đó chú trọng vào các công việc: hướng dẫn, triển khai các Kết luận, Nghị quyết của Trung ương Đoàn về công tác giáo dục; tăng cường sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để nắm bắt và định hướng giá trị cho thanh niên; đẩy mạnh rèn luyện và tu dưỡng của đoàn viên trên nền tảng các giá trị Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn với 12 tiêu chí; tiếp tục triển khai các nội dung đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, phù hợp, hiệu quả. Trong đó các Đoàn khoa, Chi đoàn cần tăng cường các giải pháp hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện hoàn thành các nội dung đã đăng ký bằng cách đa dạng hóa các hình thức, mức độ, quy mô của các hoạt động tại chi đoàn mình.