BTU

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ XANH NĂM 2022 TẠI XÃ HÀM CẦN, HUYỆN HÀM THUẬN NAM

Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” với khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè xanh BTU, ở dân thương – làm dân tin – đi dân nhớ” là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên, sinh viên tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, qua đó góp phần bồi dưỡng kỹ năng công tác xã hội, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Mới đây, tại Sân trường Cơ sở 1 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, Lễ ra quân đợt 2 Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 14 – năm 2022, chính thức khởi động các hoạt động trong chiến dịch với tinh thần sôi nổi, nhiệt huyết. Buổi lễ diễn ra trong không khí hào hứng, tràn đầy khí thế của hơn 30 chiến sĩ tham gia đợt tình nguyện tại các địa bàn xã Hàm Cần, Mỹ Thạnh huyện Hàm Thuận Nam.

Ngay sau lễ ra quân, với tinh thần hăng say lao động, đội hình đã ra quân thực hiện các công trình, phần việc tạo sân chơi hè cho các em thiếu nhi, cải tạo, tu sửa các phòng học, trồng cây xanh khuôn viên tại trường Tiểu học Hàm Cần. Tại các mặt trận không thường trực, các chương trình, hoạt động tình nguyện được triển khai rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong thời gian tới, với tinh thần “xung kích – tiên phong – bản lĩnh”, các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực; đổi mới, phát huy những truyền thống tốt đẹp của những thế hệ đi trước; mang sức trẻ phục vụ cộng đồng, thực hiện sứ mạng của nhà trường, góp sức mình dựng xây quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.