TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động và gia đình về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; tăng cường sự gắn kết giữa các đoàn viên, người lao động và gia đình từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, Công đoàn trường CĐ CĐ Bình Thuận đã tổ chức cuộc thi thiết kế thiệp (postcard) chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” tặng người thân (người yêu, bạn bè, cha mẹ hay người thân....).

Trong hai ngày 01, 02/3/2018, Đoàn chuyên gia Mekong Economics (đơn vị tư vấn kinh tế của tiểu vùng sông Mekong) đã có chuyến viếng thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận nhằm cập nhật và kiểm tra tiến độ thực hiện các hoạt động của Dự án Kỹ năng nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) đến giai đoạn hiện tại.