TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Ngày 15/08/2017, tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị Tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Chính trị - Pháp luật – Chuyên môn đầu năm 2017-2018 cho tất cả công chức, viên chức và người lao động của trường.

 

Sáng ngày 14/7/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã long trọng tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên các ngành học hệ chính quy Cao đẳng khoá 2014-2017 và Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2015-2017.