TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Trong những năm vừa qua, bên cạnh chú trọng công tác chuyên môn đào tạo nguồn nhân lực cho nhu cầu của tỉnh nhà, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận vẫn thường xuyên quan tâm đến hoạt động hợp tác các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ trương hợp tác với các doanh nghiệp từ khâu đào tạo, thực tập đến khâu giới thiệu việc làm sau khi ra trường cho HSSV.

Được sự cho phép của Ban Giám hiệu, sáng ngày 18/4 Trung tâm TT- TV- TB và Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức “Lễ ra mắt Thư viện điện tử và Ngày Hội sách BTU – 2018” tại Trung tâm TT-TV-TB trường CĐCĐ Bình Thuận.