TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Nhằm mục đích giúp viên chức, giảng viên trong nhà trường có thể tiếp cận, khai thác và sử dụng bảng tương tác hiệu quả, chiều ngày 15/6/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng Bảng tương tác tại Trung tâm Thông tin Thư viện Thiết bị thuộc trường, với sự tham dự của các thầy/ cô thuộc các Phòng, Khoa và Trung tâm trong trường.

Sáng ngày 09/06/2017, tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp long trọng tổ chức Lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp lớp Đại học, hệ Vừa làm vừa học, ngành Kinh tế nông nghiệp cho 88 tân cử nhân.