TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Tron 3 ngày từ 14 đến 16/9/2018, Trường CĐ CĐ Bình Thuận đã tham gia Hội thi Văn hóa – Thể thao do Khối Thi đua 5 tổ chức.

Trong ba ngày từ 17/7 đến 19/7/2018, Đoàn công tác Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) đã đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận trên cơ sở cập nhật tiến độ và tiếp tục triển khai các hoạt động quan hệ đối tác giữa nhà trường và Dự án.