TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Chiều ngày 24/3/2017, tại cơ sở 1 của Trường, cô Elizabeth Jane Spittal-Cote_ chuyên gia giảng dạy tiếng Anh đã tổ chức Hội thảo Tập huấn về Phương pháp giảng dạy kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Đây là nội dung nằm trong chuỗi hoạt động của cô Elizabeth trong thời gian làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc xây dựng và phát triển lĩnh vực Thể dục thể thao. Người nhận định: "Thể dục thể thao là một công tác cách mạng", có nhiệm vụ "nghiên cứu phương pháp và thực hành thể dục trong toàn quốc" nhằm "tăng bổ sức khoẻ quốc dân và cải tạo nòi giống Việt Nam"...