TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018, chiều ngày 17/11/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị công chức – viên chức – lao động năm học 2017-2018.

Từ ngày 16/10 đến ngày 26/10/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã đón tiếp và làm việc với Trường Cao đẳng Bắc Đại Tây Dương (CNA), Canada nhằm tiếp tục các hoạt động quan hệ đối tác giữa hai trường. TS. Phạm Thị Minh Hạnh_Phó Hiệu trưởng nhà trường và đại diện lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị đã tham dự buổi tiếp đón trong ngày đầu tiên Đoàn CNA đến Trường.