TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Ngày 30/6/2017, Đoàn công tác của Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam (VSEP) đã đến làm việc tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận nhằm chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội thảo Trường Cao đẳng xanh, đồng thời thảo luận việc lồng ghép các vấn đề Môi trường và Giới vào nội dung chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh Nhà hàng Khách sạn và Du lịch (QTKD NHKS & DL) của Dự án.

Nhằm mục đích giúp viên chức, giảng viên trong nhà trường có thể tiếp cận, khai thác và sử dụng bảng tương tác hiệu quả, chiều ngày 15/6/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức buổi tập huấn sử dụng Bảng tương tác tại Trung tâm Thông tin Thư viện Thiết bị thuộc trường, với sự tham dự của các thầy/ cô thuộc các Phòng, Khoa và Trung tâm trong trường.