TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2017 cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, theo đó Trường Cao đẳng Cộng đồng có trách nhiệm liên kết đào tạo 100 học viên Bồi dưỡng nghiệp vụ Cộng tác viên thanh tra Giáo dục.

Ngày 18/9/2017, Công đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Trường lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về tham dự đại hội có đồng chí Đinh Lưu Vân, nguyên Hiệu trưởng nhà trường và 185 đại biểu là công đoàn viên trong trường.