TIN HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

Ngày 12/5/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo tập huấn phương thức tích hợp Giáo dục Môi trường và Giới cho các giảng viên trong trường. Mục đích của hội thảo nhằm giúp các giảng viên có thể vận dụng tích hợp hai nội dung trên vào việc giảng dạy các học phần chương trình ngành Quản trị Kinh doanh Nhà hàng Khách sạn và Du lịch (QTKD NHKS & DL) của Dự án Kỹ năng Nghề nghiệp Việt Nam.

Nhằm phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học, đặc biệt trong giảng dạy bài tập và thực hành, hạn chế việc lạm dụng phương pháp thuyết trình để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV. Ngày 18/4/2017, Khoa KT-KT-CN đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa năm 2017 với chủ đề: “Đổi mới giảng dạy bài tập và thực hành tại khoa Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ - Thực trạng và giải pháp”.