Ngày 19/11/2014, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Công chức - Viên chức – Lao động toàn trường năm học 2014-2015.

Tai Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tân – Phó Hiệu trưởng phụ trách đã thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2013-2014 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015.

Đồng chí Lương Thị Tuyết – Trưởng Phòng Tài vụ đọc trước Hội nghị Viên chức -  Lao động toàn trường Báo cáo công khai tài chính. Đồng chí Huỳnh Thị Yến Ngọc – Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2012-2014. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016.

Sau các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, viên chức – lao động nhà trường đã có những ý kiến góp ý thêm một số vấn đề xoay quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học qua và giải pháp đề xuất thực hiện nhiệm vụ của năm học mới. Hội nghị đã biểu quyết cao Nghị quyết của Hội nghị với quyết tâm nỗ lực cùng toàn đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ năm học mới.

Hội nghị đã thống nhất giao cho Ban Giám hiệu Trường tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện; giao BCH Công đoàn, Đoàn Trường phối hợp chặt chẽ với BGH trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Cũng tại Hội nghị, Ban thi đua Khen thưởng nhà trường đã trao tặng Bằng khen  của Thủ tướng Chính phủ cho thầy Đặng Ngọc Hùng – Trưởng Khoa Sư phạm; trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo cho cô Phạm Thuý Nhược Lan – Tổ trưởng Tổ Nữ Công, QL đất đai, Nông nghiệp thuộc Khoa KT-KT-CN và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong năm học 2013 – 2014. Phó hiệu trưởng Phạm Thị Minh Hạnh đã trao tặng Giấy khen cho các giảng viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2013-2014.

Sau phần phát động thi đua của BCH Công đoàn Trường là phần kí kết giao ước thi đua của đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường và 19 đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã diễn ra trong không khí dân chủ, đoàn kết và khép lại với một quyết tâm cao để rồi mở ra một năm học mới hứa hẹn sự thành công với sự nỗ lực của cả tập thể công chức – viên chức – lao động toàn trường.                                                           

Hơn 200 viên chức – lao động tham dự Hội nghị

Phó Hiệu Trưởng phụ trách Nguyễn Quang Tân – Báo cáo kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014.

Đ/c Nguyễn Thị Tuyết – Trưởng Phòng Tài vụ, báo cáo Công khai tài chính.

. Đ/c Huỳnh Thị Yến Ngọc – Trưởng Ban TTND, báo kết kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2012-2014.

PHT Nguyễn Quang Tân – Trao tặng Bằng khen  của Thủ tướng Chính phủ cho thầy Đặng Ngọc Hùng.

PHT Nguyễn Quang Tân – Trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo cho cô Phạm Thuý Nhược Lan

Tập thể và cá nhân đạt thành tích trong năm học 2013-2014.

PHT Phạm Thị Minh Hạnh trao Giấy khen cho giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2013-2014.

Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016 ra mắt Hội nghị.

 Đoàn chủ tịch chứng kiến các đơn vị kí kết Giao ước thi đua.

   Tin: Ban quản lý Website