Trên cơ sở các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã cụ thể hóa thành các kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện về việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2015.

 

Sau một năm triển khai thực hiện, kết quả đánh giá, xếp hạng hoạt động triển khai ứng dụng CNTT năm 2015 của trường đã được Hội đồng thẩm định trực tiếp tại đơn vị với tổng điểm là 480/500 điểm tăng 63 điểm so với năm 2014 (417điểm).

 

Tại hội nghị sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện các kế hoạch về ứng dụng và phát triển CNTT&TT giai đoạn 2011-2015 và triển khai kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 diễn ra vào sáng ngày 13/05/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Tâm dự, phát biểu chỉ đạo và trao tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cùng 5 đơn vị khác. Đây là những đơn vị đã đạt thành tích cao trong việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2015.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận và 5 đơn vị khác.

 

 

Triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch về phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Ban hành cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo điều hành nhằm tăng cường phát triển ứng dụng công nghệ thông tin; Tập trung xây dựng phát triển và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực về công nghệ thông tin trong các cơ quan, đơn vị của tỉnh;.…