Cụ thể hóa các chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường trong việc tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học. Đồng thời, nhằm khuyến khích giảng viên đổi mới các phương thức truyền thụ kiến thức cho HSSV trong các môn học một cách khoa học, chính xác, trực quan, sinh động và hiệu quả, tiết kiệm thời gian ghi chép, trình bày trong quá trình giảng dạy. Ngày 26/05/2016, khoa KT-KT-CN đã tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy một số học phần tại khoa KT-KT-CN”.

 

Tại hội thảo, các giảng viên của khoa KT-KT-CN đã trình bày các giải pháp công nghệ thông tin hỗ trợ người dạy truyền tải nội dung kiến thức, kỹ năng phù hợp với đối tượng đào tạo đa ngành, đa bậc của nhà trường. Đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy một số học phần cụ thể cho các ngành Điện, Tin học ứng dụng và Kế toán doanh nghiệp từ đó đề xuất những ý tưởng mang lại hiệu quả thiết thực trong quá trình dạy và học.

 

Trước đó, vào ngày 15/04/2016 khoa KT-KT-CN cũng đã tổ chức thành công hội thảo khoa học “Đánh giá thực trạng và đổi mới, chuẩn hóa các hình thức đánh giá kết quả học tập của HSSV thông qua việc xây dựng các ngân hàng đề thi”. Các báo cáo tham luận tại hội thảo đã đi sâu vào việc đánh giá thực trạng và đưa ra được các giải pháp, hình thức tốt nhất, đa dạng hóa các phương thức kiểm tra để phục vụ việc đánh giá kết quả học tập và năng lực của HSSV phù hợp với phương thức đào tạo vừa niên chế vừa tín chỉ của trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Thông qua hội thảo, các giảng viên đã từng bước chuẩn hóa cách thức đánh giá kết quả học tập thông qua việc xây dựng ngân hàng đề thi, đa dạng hóa các hình thức đánh giá giúp giảng viên có nhiều cơ hội kiểm tra năng lực học tập của HSSV.

 

Hội thảo khoa học đã khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội trao đổi, thảo luận nâng cao trình độ chuyên môn; từ đó đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường bám sát nhu cầu xã hội.

 

 

 

 

 

 

 

(nguồn: Khoa Kinh tế - Kỹ thuật – Công nghệ)