Ngày 25/08/2016, tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị Tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Chính trị - Pháp luật – Chuyên môn đầu năm 2016-2017 cho tất cả công chức, viên chức và người lao động của trường.

 

Tại Hội nghị, Thầy Đinh Lưu Vân – Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày nội dung báo cáo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng về kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XI và những nhiệm vụ trọng tâm trong tình hình mới; Thầy Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường trình bày nội dung báo cáo Kế hoạch của Đảng bộ và Trường trong thực hiện Chương trình hành động số 02 – NQ/TU của Tỉnh ủy, hướng dẫn viết thu hoạch và giới thiệu các văn bản Luật năm 2015.

 

 

 

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, giáo viên nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đồng thời, vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết và văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng Chương trình hành động của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

 

Cũng tại Hội nghị, sáng ngày 26/8/2016 Thầy Đặng Ngọc Hùng – Trưởng Khoa Sư phạm và cô Đặng Thị Hiệp Định- Tổ trưởng tổ Tâm lý Giáo dục giới thiệu một số quan điểm chỉ đạo về Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018; cô Huỳnh Thị Hà – Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo một số vấn đề về điều chỉnh chương trình khung ở một số ngành, chuyên ngành bậc cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Trường; thầy Phạm Hồng Kỳ - Trưởng phòng CTCT&QLHSSV báo cáo một số chủ trương, giải pháp mới trong công tác quản lý HSSV của Trường năm học 2016 – 2017.

 

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, thầy Đinh Lưu Vân – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới: Đẩy mạnh công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, theo đó cần tập trung nâng cao rèn luyện kỹ năng thực hành, gắn lý thuyết vào thực tiễn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trực thuộc, gắn kết giữa công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường.

 

Tin: Phòng CTCT & QLHSSV