Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2015-2016 và Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2016-2017.

 

 

Bà Trần Thị Thúy – Kế toán trưởng, thay mặt Phòng Tài vụ đọc trước Hội nghị Báo cáo công khai tài chính. Bà Lê Thanh Cẩm Tú – Đại diện Ban thanh tra nhân dân trình bày kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014-2016. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2020.

 

Sau các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, Hiệu trưởng Đinh Lưu Vân đã điều hành phần tham gia ý kiến của viên chức – lao động nhà trường. Những ý kiến góp ý bổ sung một số vấn đề xoay quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và giải pháp đề xuất thực hiện nhiệm vụ của năm học mới. Hội nghị đã biểu quyết cao Nghị quyết của Hội nghị với quyết tâm nỗ lực cùng toàn đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ năm học mới.

 

Hội nghị thống nhất giao cho Ban Giám hiệu Trường tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện; giao BCH Công đoàn, Đoàn Trường phối hợp chặt chẽ với BGH trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

 

Cũng tại Hội nghị, Ban thi đua Khen thưởng nhà trường đã công bố các danh sách khen thưởng và mời trao tặng, nhận khen thưởng:

 

* Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân;

* Trao tặng giấy khen các tập thể lao động tiên tiến;

* Trao tặng giấy khen các chiến sĩ thi đua cơ sở;

* Trao tặng giấy khen các viên chức, lao động được Hiệu trưởng khen thưởng thành tích xuất sắc.

 

 

Phần ký kết giao ước thi đua của đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường và 19 đơn vị trực thuộc cũng được thực hiện tại Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin: Ban quản lý Website