Nhằm phối hợp đa dạng các phương pháp và hình thức dạy học, đặc biệt trong giảng dạy bài tập và thực hành, hạn chế việc lạm dụng phương pháp thuyết trình để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV. Ngày 18/4/2017, Khoa KT-KT-CN đã tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa năm 2017 với chủ đề: “Đổi mới giảng dạy bài tập và thực hành tại khoa Kinh tế Kỹ thuật Công nghệ - Thực trạng và giải pháp”.

 

Để chuẩn bị cho buổi Hội thảo, Khoa đã lập kế hoạch từ đầu năm học trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Sau đó lãnh đạo Khoa đã thành lập ban biên tập, phân công nhiệm vụ cụ thể để đánh giá nhận xét các báo cáo tham luận gửi tham dự Hội thảo. Qua 2 vòng biên tập, một số tham luận đạt chất lượng đã được ban biên tập đồng ý cho trình bày tại Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, các giảng viên của khoa KT-KT-CN đã trình bày thực trạng giảng dạy bài tập và thực hành hiện nay, trong điều kiện khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đề ra các giải pháp mới, cập nhật, tận dụng các nguồn lực hiện có, áp dụng các phương pháp tích cực hóa người học, nâng cao chất lượng hướng dẫn kỹ năng phù hợp với từng môn học, với từng đối tượng đào tạo đa ngành, đa bậc của Nhà trường. Các báo cáo đã đánh giá tính hiệu quả của việc áp dụng các giải pháp trên cụ thể cho các ngành mà Khoa đang đào tạo.

 

Nhiều ý kiến góp ý, thảo luận xoay quanh chủ đề của Hội thảo đã được nêu ra. Hội thảo khoa học đã khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường bám sát nhu cầu xã hội.

 

 

 

 

 

 

Tin: Khoa Kinh tế - Kỹ thuật – Công nghệ