Ngày 15/08/2017, tại Hội trường B Trung tâm Hội nghị Tỉnh, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Chính trị - Pháp luật – Chuyên môn đầu năm 2017-2018 cho tất cả công chức, viên chức và người lao động của trường.

 

Tại Hội nghị, Thầy Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), các vấn đề công tác đối ngoại nhân dân và tình hình thời sự về Biển đông.

 

 

 

 

Cũng tại Hội nghị, Thầy Nguyễn Thanh Vân – Phó Trưởng Phòng Đào tạo trình bày những điểm mới trong Quy chế đào tạo của Trường và thầy Dương Thế Thuật- Trưởng phòng Tổ chức báo cáo một số vấn đề về điều chỉnh Chế độ làm việc của nhà giáo GDNN theo quy định tại thông tư số 07/2017/ TT- BLĐTBXH ngày 10/03/2017 của Bộ Lao động – Thương binh- xã hội; thầy Phạm Hồng Kỳ - Trưởng phòng CTCT&QLHSSV giới thiệu và làm rõ những nội dung liên quan đến quy chế văn hóa học đường năm 2017.

 

 

 

 

Hội nghị nhằm giúp cán bộ, giáo viên nắm vững nội dung cơ bản nhất của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), các vấn đề thời sự, chính trị nổi bật hiện nay, cùng với các nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuyên môn – nghiệp vụ của năm học 2017-2018, để giúp cho tất cả viên chức, lao động của Trường có nhận thức đúng và vận dụng thích hợp vào công tác ở năm học mới 2017-2018.

 

 

 

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, thầy Nguyễn Quang Tân – Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới: Tiếp tục hoàn thiện và đưa vào hoạt động các quy chế mới của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Triển khai các nội dung của chuẩn văn hóa BTU nhằm xây dựng thương hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

 

Tin: Phòng CTCT&QLHSSV