Sáng ngày 15/10/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp với Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp đại học cho lớp kỹ sư Công nghệ thông tin và lớp cử nhân Anh văn, hệ VLVH. Đây là khóa thứ 4 liên thông từ Cao đẳng lên Đại học ngành Công nghệ thông tin và khóa đầu tiên liên thông cử nhân Anh văn ngành sư phạm tiếng Anh; có 35 sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

 

  

 

Đến dự Lễ có đại diện BGH của hai Trường, lãnh đạo phòng Đào tạo không chính quy và Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.

 

Gắn bó liên kết từ năm 2005 đến nay, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã phối hợp đào tạo các lớp liên thông, trong số sinh viên tốt nghiệp ra trường, nhiều người đã thành đạt trong cuộc sống và công tác, đó là niềm tự hào của nhà trường trong thành tích đóng góp đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh nhà.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin: Trung tâm GDTX