Nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018, chiều ngày 17/11/2017, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị công chức – viên chức – lao động năm học 2017-2018.

 

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Thúy – Trưởng Phòng Tài vụ đã đọc Báo cáo công khai tài chính năm học 2016-2017 và thông qua Dự thảo Quy chế Chi tiêu nội bộ năm 2018 với những điều chỉnh, bổ sung đã được góp ý trước đó.

 

Bà Huỳnh Thị Yến Ngọc – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban trong năm học 2016-2017 và trình bày kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018.

 

Sau các báo cáo được trình bày tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nguyễn Quang Tân điều hành phần tham gia ý kiến của viên chức – lao động nhà trường, các ý kiến tập trung về công tác chuyên môn, đào tạo của Trường.

 

 

 

 

Cũng tại Hội nghị, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nguyễn Quang Tân đã giới thiệu tóm tắt Đề án Sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trường đến năm 2020 đồng thời chia sẻ cùng đội ngũ những khó khăn, thử thách mới mà Trường phải đối diện trước thay đổi trong công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và cơ chế tự chủ tài chính.

 

Hội nghị đã biểu quyết cao Nghị quyết của Hội nghị với quyết tâm nỗ lực cùng toàn đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ năm học mới; thống nhất giao cho Ban Giám hiệu Trường tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự để bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành kế hoạch và chỉ đạo triển khai thực hiện; giao BCH Công đoàn, Đoàn Trường phối hợp chặt chẽ với BGH trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

 

Sau phần trao Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo cho 03 viên chức của Trường đã có 20 năm đóng góp cho sự nghiệp trồng người; Ban thi đua Khen thưởng nhà trường đã công bố các danh sách khen thưởng và mời trao tặng, nhận khen thưởng:

 

 

* Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân;

 

 

 

 * Trao tặng giấy khen các tập thể lao động tiên tiến;

 

 

* Trao tặng giấy khen các chiến sĩ thi đua cơ sở;

 

 

 

Phần ký kết giao ước thi đua của đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn trường và 19 đơn vị trực thuộc cũng được thực hiện tại Hội nghị.

 

 

 

 

 

 

Tin: Ban quản lý Website