Nhằm tăng cường công tác quản lý và hỗ trợ HSSV, sáng ngày 28/11/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác HSSV và công tác GVCN năm học 2017 – 2018.

 

Thầy Trương Văn Chính - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã khai mạc Hội nghị. Thầy xác định Hội nghị được tổ chức nhằm mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng công tác HSSV và công tác GVCN đáp ứng yêu cầu đào tạo trong tình hình mới đồng thời tạo cơ chế phối hợp công tác hợp lý giữa các đơn vị chức năng nhằm đề cao trách nhiệm cá nhân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trong công tác HSSV và công tác GVCN;

 

Lãnh đạo các khoa đã trình bày các tham luận về thực tế tình hình quản lý HSSV, công tác giáo viên chủ nhiệm tại đơn vị mình. Các thầy, cô trưởng khoa đã phân tích đặc điểm HSSV ở mỗi khoa, từ đó, chỉ rõ việc phải thay đổi quan điểm trong quản lý HSSV, trong công tác chủ nhiệm để phù hợp với tình hình hiện nay. Bên cạnh vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý lớp, hỗ trợ HSSV, các thầy, cô cũng nhấn mạnh vai trò của giáo viên bộ môn trong việc đảm bảo chất lượng dạy học, quản lý HSSV trong giờ dạy của mình, đồng thời nắm bắt tình hình của các em để kịp thời phối hợp với giáo viên chủ nhiệm.

 

 

 

 

Các giáo viên chủ nhiệm cũng đã chia sẻ những băn khoăn, trăn trở của mình trong công tác chủ nhiệm lớp. Giáo viên cũng nêu những khó khăn rất cụ thể trong việc hạn chế HSSV bỏ học như: chương trình nặng, phải học sáng chiều khiến các em rất mệt mỏi, một số em phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống ảnh hưởng đến việc học, thái độ của giáo viên bộ môn chưa được đúng mực khi xử lý các tình huống sư phạm,...Các thầy cô cũng đề xuất một số giải pháp rất thiết thực để thay đổi tình hình, hạn chế HSSV nghỉ học.

 

 

 

 

Hội nghị đã đã xác định được một số giải pháp trong công tác quản lý, hỗ trợ HSSV trong tình hình mới: tăng cường phối hợp với giữa các bộ phận, đơn vị trong trường; quản lý theo hướng hỗ trợ, phục vụ HSSV; giáo viên chủ nhiệm theo sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HSSV, đặc biệt khó khăn theo phương châm vừa là bạn vừa là thầy; tăng cường vai trò của giáo viên bộ môn trong quản lí HSSV. Lưu ý các hoạt động ngoại khóa cần được tổ chức theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống, ý thức vì cộng đồng, hỗ trợ các em tìm kiếm việc làm và hoạt động khởi nghiệp, tăng cường hợp tác quan hệ doanh nghiệp,...

 

 

Tin: Phòng CTCT&QLHSSV