Sáng ngày 16 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 gắn với Sơ kết thực hiện 06 Đề án về công tác xây dựng Đảng năm 2017, trong đó có Đề án “Tiếp tục đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo đến năm 2020”;

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tân Bí thư Đảng ủy – Phó Hiệu trưởng phụ trách, các đồng chí thành viên Đảng ủy và Ban Giám hiệuTrường; các trưởng, phó đơn vị trực thuộc Trường; Quý thầy, cô giáo là tổ trưởng tổ bộ môn mở rộng của Trường và các đồng chí đảng viên của Đảng bộ Trường.

 

Năm 2017, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tiếp tục đạt được nhiều thành tựu: Đảng bộ Trường đã hoàn thành đạt và vượt 08/08 chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu; lãnh đạo nhà Trường đã hoàn thành đạt và vượt 06 nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác do Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017; trong đó, kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017 được UBND tỉnh giao (theo Quyết định số 3854/QĐ-UBND ngày 27/12/2016) đạt 160.2% tổng chỉ tiêu các bậc học, các hệ đào tạo (7130/4450 chỉ tiêu), riêng hệ đào tạo chính quy (trung cấp và cao đẳng) đạt 102.7 % chỉ tiêu được giao (565/550 chỉ tiêu)

 

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ Nhà trường đoàn kết thống nhất; cán bộ, học sinh, sinh viên đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành nhiều văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chương trình công tác năm 2017; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc. Trong năm, đã kết nạp được 14 quần chúng ưu tú vào Đảng (trong đó có 08 HSSV), đạt 200% chỉ tiêu đăng ký; chuyển Đảng chính thức cho 08 đảng viên dự bị;

 

Căn cứ vào thành tích của các tập thể và cá nhân, Đảng ủy Trường đã công nhận 03 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; và đề nghị 01 chi bộ được khen thưởng cấp Tỉnh, 01 chi bộ được khen thưởng cấp trên; 10 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 66 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 07 đảng viên chưa phân loại.

 

 

Phát huy thành tích đạt được năm trước, năm 2018 Đảng ủy Trường tiếp tục lãnh đạo phấn đấu giữ vững hoạt động ổn định của Đảng bộ và nhà trường, đẩy mạnh công tác giáo dục, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, phát huy ý thức cộng đồng trách nhiệm của tập thể đảng viên và quần chúng trong xây dựng Đảng bộ và nhà trường; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, chuẩn hóa đội ngũ, tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất trường học, phấn đấu xây dựng môi trường đào tạo lành mạnh, thân thiện, năng động. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra;

 

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên đã có nhiều ý kiến về các giải pháp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đổi mới công tác tuyển sinh và giảm tải chương trình đào tạo nhất là trong giai đoạn hiện nay.

 

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 09 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2017.

 

Tin Đảng ủy trường