Trong những năm vừa qua, bên cạnh chú trọng công tác chuyên môn đào tạo nguồn nhân lực cho nhu cầu của tỉnh nhà, Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận vẫn thường xuyên quan tâm đến hoạt động hợp tác các doanh nghiệp. Đặc biệt, trong năm học 2017-2018, Ban Giám hiệu nhà trường đã chủ trương hợp tác với các doanh nghiệp từ khâu đào tạo, thực tập đến khâu giới thiệu việc làm sau khi ra trường cho HSSV. Từ định hướng triển khai các hoạt động hợp tác doanh nghiệp, ngày 09/5/2018 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận tổ chức Lễ Kí kết hợp tác doanh nghiệp và giao lưu định hướng nghề nghiệp với tập đoàn Hoa Sen tại Bình Thuận.

 

Việc thực hiện ký kết với các doanh nghiệp ngoài mục đích nhằm mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài giữa 02 bên, còn tạo môi trường để nhà tuyển dụng tiếp cận với nguồn nhân lực do Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận đang đào tạo và tạo điều kiện cho sinh viên của Trường tiếp nhận, trao đổi thông tin cần thiết, bổ ích về cơ hội nghề nghiệp, thực tiễn quy trình, điều kiện tuyển dụng của các công ty, doanh nghiệp. Từ đó, giúp sinh viên có được sự định hướng, chuẩn bị cần thiết về nghề nghiệp từ các nhà tuyển dụng nhân sự chuyên nghiệp trước khi tham gia thị trường lao động. Đồng thời, giúp Trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận tiếp nhận thông tin phản hồi từ đơn vị sử dụng lao động làm cơ sở cho việc đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.

 

 

 

 

 

 

Tin: Phòng CTCT & QLHSSV