TRUNG QUỐC

Ngày 27/11/2008 nhận lời mời của Học viện Kỹ thuật Chuyên nghiệp Cơ điện Quảng Tây, ông Nguyễn Phan Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận và Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Hải Phòng, Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Kiên Giang đã tham gia Hội thảo trao đổi hợp tác, ký kết ghi nhớ tại học viện, Nam Ninh, Trung Quốc.

Tại Học viện Kỹ thuật chuyên nghiệp Cơ điện Quảng Tây đã diễn ra các hoạt động cụ thể giữa một số thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng và học viện như sau:

          - Tham gia hội thảo thảo luận về các nội dung hợp tác và tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam và Học viện Kỹ thuật Chuyên nghiệp Cơ điện Quảng Tây.

          - Tham dự lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Học viện Kỹ thuật Chuyên nghiệp Cơ điện Quảng Tây và tìm hiểu các hoạt động của Học viện.

          Chuyến công tác đã mở ra một hướng đi mới cho họat động hợp tác quốc tế của Hiệp Hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cho các vùng miền của Việt Nam.