Khoa Du lịch – Văn hóa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và hệ cao đẳng vừa làm vừa học. Bên cạnh đào tạo các lớp dài hạn, Khoa còn phối hợp với các Trung tâm của trường đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương và các tỉnh lân cận.

KHOA DU LỊCH - VĂN HOÁ

Khoa Du lịch – Văn hóa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và hệ cao đẳng vừa làm vừa học. Bên cạnh đào tạo các lớp dài hạn, Khoa còn phối hợp với các Trung tâm của trường đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương và các tỉnh lân cận.

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng và trung cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phong cách chuyên nghiệp.

Thực hiện nghiên cứu khoa học và phương pháp giảng dạy phù hợp với chuyên ngành, đảm bảo mục tiêu đào tạo của trường.