Khoa Du lịch – Văn hóa đào tạo các hệ cao đẳng, trung cấp chính quy và hệ cao đẳng vừa làm vừa học. Bên cạnh đào tạo các lớp dài hạn, Khoa còn phối hợp với các Trung tâm của trường đào tạo các lớp ngắn hạn nhằm góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho địa phương và các tỉnh lân cận.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Lê Thị Thuỳ Vân

Trưởng khoa

Tổ trưởng tổ Quản trị

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0919.912.884  
2 Phan Thị Hồng Hậu Phó Trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0913.070.344  
3 Ngô Đặng Thị Thu Hằng Tổ trưởng tổ Du lịch This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919.213.634  
4 Nguyễn Hoàng Thanh Hương Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0902.837.092  
5 Lê Thị Yến Trang Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0944.355.455  
6 Lê Thị Kim Phượng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0915.128.880  
7 Hà Thị Tâm Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908.366.283  
8 Ngô Thị Thu Ngọc Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0168.323.0151  
9 Đặng Thị Thanh Thanh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0909.818.800  
10 Lê Thị Minh Nguyệt Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0978.863.656  
11 Đặng Thị Thanh Hậu Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917.827.728  
12 Nguyễn Thị Phương Thúy Văn phòng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0982.176.134  
13 Nguyễn Thị Thu Thảo Văn phòng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01677.023.022  

Danh sách này có 13 thành viên.

Giảng viên tổ Văn hóa – Xã hội theo quyết định số 1657/QĐ-CĐCĐ, ngày 12/10/2016 của trường Cao đẳng Cộng Đồng Bình Thuận.