Tên đơn vị: Khoa Lý luận chính trị

Địa chỉ: 205 Lê Lợi, Cơ sở 1-Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận

Email đơn vị: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại đơn vị:

Khoa Lý luận chính trị (LLCT) là đơn vị chuyên môn, không quản lý học sinh sinh viên (HSSV), có chức năng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH) và phương pháp dạy học (PPDH) theo đặc thù chuyên ngành.

Với biên chế (cả mở rộng) là 11 giảng viên (GV) khoa đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, quản lý và điều hành các hoạt động của khoa theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Hiện tại khoa có 2 tổ bộ môn là tổ Lý luận chính trị (LLCT) và tổ Pháp luật (PL). Trong đó tổ LLCT giảng dạy các bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Những NLCB của Chủ nghĩa Mac-Lênin, Nhập môn Giáo dục công dân, Đạo đức học và Giáo dục đạo đức,Chính trị; tổ Pháp luật giảng dạy các bộ môn như luật Du lịch, luật Đất đai, luật Hành chính, luật Kinh tế, pháp luật Tài nguyên và Môi trường…..

Về cơ cấu tổ chức: hiện tại tổng số cán bộ, giảng viên trong khoa là 7 người, biên chế mở rộng là 4 người. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: thạc sĩ Triết học (2), thạc sĩ Kinh tế chính trị (1), cử nhân Triết học (1), cử nhân Chính trị học (1), cử nhân Luật học (1) và (1) cử nhân Tâm lý giáo dục (diện hợp đồng lao động)

Lịch sử phát triển:

Tiền thân của khoa Lý luận chính trị là khoa Mac-Lênin được thành lập theo Quyết định số 1715/QĐ-CĐCĐ-TC ngày 31/12/2008 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐ Bình Thuận.

Từ khi thành lập đến nay khoa không ngừng lớn mạnh, từ 4 thành viên khi mới thành lập đến nay đã có 6 giảng viên cơ hữu và 4 giảng viên thuộc biên chế mở rộng, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ giáo dục với phương châm: Lý luận gắn liền với thực tiễn.