Năm giai thoại về Shakespeare

Việc tạo ra giai thoại về Shakespeare từ lâu đã là một điều phổ biến đến mức được gọi bằng thuật ngữ “sự sùng bái Shakespeare”.

KHOA SƯ PHẠM

Khoa Sư phạm là đơn vị chuyên môn duy nhất hiện nay thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận được giao đào tạo theo địa chỉ. Học sinh, sinh viên (HSSV) của Khoa ngày hôm nay là những thầy, cô giáo bậc trung học sơ sở, tiểu học, mầm non trong tương lai của tỉnh nhà và khu vực. Do được tuyển sinh, đào tạo theo địa chỉ nên phần lớn HSSVcủa Khoa sau khi tốt nghiệp được tiếp nhận và giải quyết việc làm. 

Xem chi tiết