Năm giai thoại về Shakespeare

Việc tạo ra giai thoại về Shakespeare từ lâu đã là một điều phổ biến đến mức được gọi bằng thuật ngữ “sự sùng bái Shakespeare”.

1. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học: Giáo dục Tiểu học (cao đẳng, trung cấp).

2. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Mầm non: Giáo dục Mầm non (cao đẳng, trung cấp).

3. Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên THCS các chuyên ngành: Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn-Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn-Giáo dục công dân, Sư phạm Giáo dục công dân-Lịch sử, Sư phạm Mỹ thuật-Âm nhạc, Sư phạm Sinh-Hóa, Sư phạm Thể dục-Công tác Đội

4. Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.