Năm giai thoại về Shakespeare

Việc tạo ra giai thoại về Shakespeare từ lâu đã là một điều phổ biến đến mức được gọi bằng thuật ngữ “sự sùng bái Shakespeare”.

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ/ CHỨC DANH EMAIL ĐIỆN THOẠI
1 Đặng Ngọc Hùng Trưởng khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0917485075
2 Nguyễn Đình Hiền Phó Khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919264337
3 Hồ Thanh Quốc Phó khoa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919962181
4 Đặng Thị Hiệp Định Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0985569693
5 Trần Thu Hương Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919003304
6 Lê Hồng Phương Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919655845
7 Nguyễn T Thanh Liêm Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0934483101
8 Trần Thị Thông Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919011926
9 Lương Hoàng Sinh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918749841
10 Trần Hữu Đa Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919748465
11 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919652450
12 Trần Thị Thảo Trang Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919959587
13 Tạ Kim Anh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0942075978
14 Trần Việt Dũng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918210829
15 Nguyễn Văn Quế Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919442989
16 Võ Yên Hùng Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0918291030
17 Nguyễn Văn Mạnh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919572451
18 Trần Thị Trọng Lễ Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919717545
19 Trịnh Thị Thủy Tiên Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919775630
20 Huỳnh Thị Yến Ngọc Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 01217315739
21 Huỳnh Thị Xuân Kiều Tổ trưởng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919217636
22 Trần Thị Ngân Hà Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0919650035
23 Ngô Hoài Minh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0983677502
24 Trần Thị Mai Lan Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0903527244
25 Ngô Lâm Nhật Khánh Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0908109186
26 Lê Thị Hồng Nhiên Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0949134345
27 Phạm Thị Ái Thuỳ Giảng viên This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0973358935
28 Nguyễn Thị Thu An VPK nThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0979352654
29 Trần Thị Ánh Nguyệt VPK This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 0933477288

 Danh sách này có29 thành viên.