Việc thay đổi chương trình và phương pháp giảng dạy gắn liền với nhu cầu của thị trường lao động đang là hướng đi mới của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận trong tương lai. Ngày 29/3/2016, nhà trường đã tổ chức Hội thảo tập huấn về “Giáo dục và Đào tạo theo định hướng Phát triển năng lực” tại Khách sạn Bình Minh.

 

Đến tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội Vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội, Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng các cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, TS. Phạm Thị Minh Hạnh đã phát biểu khai mạc và cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tham dự Hội thảo.

 

Tại Hội thảo, dưới sự hướng dẫn của cô Kathleen Magaret Leach Savory – Chuyên gia về Phát triển Chương trình đào tạo của Dự án VSEP, các thành viên tham dự đã cùng nhau thực hành nhóm và thảo luận khá sôi nổi về các vấn xoay quanh việc làm thế nào để đào tạo theo đúng năng lực cùa người học đồng thời có thể đáp đứng nhu cầu của thị trường lao động.

160401a1

 

160401a2